PLLuM – polska alternatywa dla ChatGPT, która mogłaby być lepsza i całkowicie darmowa

PLLuM - polska alternatywa dla ChatGPT, która mogłaby być lepsza i całkowicie darmowa

ChatGPT robi wrażenie, ale ma problemy z językiem polskim

Uruchomienie ChatGPT pod koniec 2022 r. zadziwiło świat. Zdolność systemu AI do generowania płynnych, spójnych odpowiedzi tekstowych na podpowiedzi w języku naturalnym wydawała się czymś rodem z science fiction. Jednak pomimo tego, że ChatGPT jest imponujący, ma pewne ograniczenia, szczególnie w przypadku pracy z językiem polskim. Wielu polskich użytkowników uznało udzielone odpowiedzi za niezadowalające i błędne. Stworzyło to szansę na system zaprojektowany specjalnie dla Polski.

Wiodące polskie instytucje badawcze rozwijają PLLuM

29 listopada 2022 roku grupa sześciu czołowych polskich organizacji zajmujących się badaniami nad sztuczną inteligencją i lingwistyką ogłosiła inicjatywę pod nazwą Model Wielkiego Języka Polskiego (PLLuM). Celem jest opracowanie polskiego, bezpłatnego modelu dużego języka o otwartym kodzie źródłowym, który będzie lepiej działał z tekstem w języku polskim.

Zaangażowane instytucje to:

  • Politechnika Wrocławska
  • Państwowy Instytut Badawczy NASK
  • Centrum Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)
  • Instytut Informatyki Polskiej Akademii Nauk
  • Uniwersytet Łódzki
  • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Poprzez współpracę grupy te mają na celu połączenie danych, umiejętności, zasobów obliczeniowych i wiedzy w celu dalszego zwiększania możliwości polskiej sztucznej inteligencji.

PLLuM - polska alternatywa dla ChatGPT, która mogłaby być lepsza i całkowicie darmowa 1

PLLuM będzie priorytetowo traktować polskie dzieła w celu uzyskania lepszych wyników lokalnych

Głównym celem rozwoju PLLuM jest uczenie systemu na dużym zbiorze danych obejmującym polską literaturę, materiały referencyjne i inne teksty. Umożliwi to lepszą analizę polskiej składni, dykcji i semantyki. Efektem końcowym będzie dźwięk, który będzie brzmiał bardziej naturalnie dla polskich użytkowników i będzie zawierał mniej błędów.

PLLuM ma potencjał zrozumienia lokalnych idiomów, trafnego cytowania polskich badań i wychwytywania niuansów, które mogą przeoczyć systemy szkolone wyłącznie na korpusach angielskich. Dzięki temu będzie bezcenny dla polskich naukowców, pracowników akademickich, przedsiębiorców i innych badaczy.

PLLuM może zasilić publicznego asystenta AI i inne innowacje

Oprócz podstawowego modelu językowego inicjatywa PLLuM ma na celu stworzenie interfejsu asystenta AI, który wykorzystuje możliwości systemu. Asystent ten byłby w stanie odpowiadać na pytania, streszczać długie teksty i prowadzić naturalną konwersację w języku polskim. Co ważne, korzystanie z niego byłoby całkowicie bezpłatne dla ogółu społeczeństwa.

Patrząc dalej w przyszłość, PLLuM może stać się katalizatorem dodatkowych innowacji, jeśli zostanie otwarty za pośrednictwem publicznych interfejsów API. Może na przykład umożliwić automatyzację procesów biurokratycznych i internetowych usług rządowych. Może to zminimalizować czasochłonne zadania, takie jak wypełnianie formularzy w biurach.

Asystent i inne potencjalne aplikacje zostaną opracowane zgodnie z etycznymi zasadami sztucznej inteligencji skupiającymi się na przejrzystości, odpowiedzialności i pozytywnym wpływie społecznym.

Polska ma szansę być liderem w rozwoju otwartej sztucznej inteligencji

Przyjmując rygorystyczne podejście naukowe oparte na etyce, PLLuM ma możliwość ustanowienia nowego standardu dla dużych modeli językowych. Funkcje takie jak pełna przejrzystość, nadzór publiczny i współpraca między grupami badawczymi a agencjami rządowymi mogą stać się najlepszymi praktykami wybieranymi przez większe firmy, takie jak Google i Microsoft.

Dzięki PLLuM Polska może stać się światowym liderem w zakresie budowania inkluzywnej, zorientowanej na społeczeństwo sztucznej inteligencji. To pierwsze w swoim rodzaju partnerstwo pomiędzy światowej klasy polskimi badaczami a instytucjami publicznymi może wywrzeć rewolucyjny wpływ na dostępność i przejrzystość technologii. Debiut modelki będzie ekscytującym wydarzeniem w dziedzinie sztucznej inteligencji.

PLLuM – polska alternatywa dla ChatGPT, która mogłaby być lepsza i całkowicie darmowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę