Warunki korzystania

1. Akceptacja Warunków

Przed korzystaniem z naszej strony https://chatgptpl.com/ (dalej nazywanej „Strona”), prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z naszej Strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków określonych w tym dokumencie.

2. Użytkowanie Strony

Korzystanie z naszej Strony odbywa się wyłącznie w celach zgodnych z prawem i z niniejszym Regulaminem. Zakazane jest przesyłanie, publikowanie lub udostępnianie treści o charakterze nielegalnym, obraźliwym, naruszającym prawa innych osób lub w inny sposób naruszającym przepisy prawa.

3. Własność Intelektualna

Wszystkie treści, materiały i zasoby dostępne na naszej Stronie, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, dźwięki i inne, są chronione prawami własności intelektualnej i są własnością naszej Strony lub innych podmiotów, które udostępniają te treści. Zakazane jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie tych treści w celach komercyjnych bez naszej wyraźnej zgody.

4. Zawartość Generowana Przez Użytkowników

Korzystając z naszej Strony, możesz generować własne treści, takie jak wpisy, komentarze czy inne materiały. Zachowujesz pełną odpowiedzialność za treści, które generujesz. Zakazane jest generowanie treści obraźliwych, nielegalnych lub naruszających prawa innych osób.

5. Odpowiedzialność

Korzystanie z naszej Strony odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z naszej Strony. Nie gwarantujemy również, że nasza Strona będzie zawsze dostępna, wolna od błędów ani że dostęp do niej będzie nieprzerwany.

6. Zmiany w Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od momentu ich opublikowania na naszej Stronie. Zachęcamy do regularnego sprawdzania Regulaminu w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

7. Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszego Regulaminu lub sposobu korzystania z naszej Strony, prosimy o kontakt pod adresem [adres e-mail kontaktowy].

Dziękujemy za korzystanie z naszej Strony i przestrzeganie niniejszego Regulaminu!

Przewiń na górę